Eğitim:

1988: 1988 – 1992 İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Üroloji Uzmanlığı

1979: 1979 – 1985 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi

Deneyim:

2017 yılı itibariyle, – şimdiye kadar İstanbul’daki Memorial Ataşehir’de – Üroloji Uzmanı

2012 – şimdiye kadar Mednyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, İstanbul – Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

2010 – 2012 İstanbul Haydarpaşa Araştırma Hastanesi’nde – Başhekim

2010 – 2012 İstanbul Havetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde – Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

2005 – 2012 Göztepe Araştırma Hastanesi’nde – Üroloji Kliniği Müdürü

1999: 1999 – 2005 İstanbul Şişli Araştırma Hastanesi’nde – üroloji kliniğinin müdür yardımcısı

1992: 1992 – 1998 İstanbul Bemi Alem Valide Sultan Eğitim Hastanesi’nde – Üroloji Kliniği’nde Asistan

Profesyonel üyelikler:

Türk Üroloji Derneği (halen yönetim kurulu üyesi ve muhasebeci)

Endouroloji Derneği

Eurazian Eurooncology Derneği (şu anda yönetim kurulu üyesi)

Türk Androloji Derneği

Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Endouroloji Derneği (SIU)

Amerikan Üroloji Derneği (AUA)

Türk Tabipleri Birliği