Çocuk Diş Hekimliği Bölümü, bireyin tüm yaşamını etkileyecek olan 0-16 yaş arası kritik dönemi kapsayan ağız ve diş sağlığının temellerinin atıldığı bölümdür.

Pedodondia’nın temel amacı:

  • çocuk sütünü ve kalıcı dişlerini sağlıklı bir şekilde korumak
  • çürüklerin neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak için
  • travmanın neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak
  • kalıtsal ve benzeri faktörlerin neden olduğu sorunları ortadan kaldırmak

Çocuğun ilk diş muayenesi ne zaman yapılmalıdır?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Çocuk Diş Hekimleri Birliği, diş hekiminde ilk muayenenin ilk diş çıkarma işleminden sonra (genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında) yapılmasını önermektedir. Süt dişleri toplam 20’dir, konuşma gelişiminden ve çocukta sağlıklı beslenmenin sağlanmasından sorumludur. Süt dişlerinin en büyük etkisi, bireyin yaşamı boyunca sürecek olan ağız boşluğu ve dişlerin sağlığı üzerindedir , onlardan sonra kalıcı dişlerin filizlenerek olmasıdır. Bu nedenle, bazı erken ekstraksiyon olduğunda, bu doğal süreç kesintiye uğrar ve kalıcı dişin gelişimi olumsuz etkilenir.

Çocuklarda ağız boşluğu ve dişlerle ilgili sağlık sorunlarına karşı önleyici tedbirler

Bu ana amaç için uygulanan işlemlere koruyucu diş uygulamaları denir. Bu, azı dişlerinin çiğneme yüzeylerindeki derin, içbükey ve çürümeye eğilimli olukları (çatlaklar) kapatan, bakterilerin buraya ulaşmasını önleyen ve böylece çürümeyi önleyen sıvı bir dolgu malzemesidir. Fissur dolgu macununun uygulanması, azı dişlerinin boşluklarında ve oluklarında besin birikmesini önlemek, bu yüzeylerdeki fırçaları kolaylaştırmak ve çürük riskini en aza indirmek için bu sıvının pedodon tarafından diş yüzeyine uygulanması işlemidir. Bu uygulamalar 6 ayda bir pedodon tarafından kontrol edilmelidir. Olası dolguya neden olacak morluklardan sizi koruyacak Fissur uygulamaları tüm çocuklar için geçerli olmalıdır. Flor uygulaması çürükleri önleyen ve dişlerin yapısını güçlendiren bir elementtir. Yeni filizlenen dişlerin minesi henüz tam olarak olgunlaşmamıştır. Bu nedenle, yeni oluşan bu dişler çürüklere karşı daha az dirençlidir ve çürük oluşumuna daha duyarlıdır.

Flor jeli ne sıklıkta uygulanmalıdır?

Flor dişi dış etkenlerden korur, olgunlaşmamış diş minesini güçlendirir ve olası boşlukları önlemeye yardımcı olur. Tüm dişlerin tüm yüzeylerine uygulanabilen flor jelinin doğru uygulandığında hiçbir yan etkisi yoktur. Koruyucu bir tedavi olan florun uygulanması, çocukların içinde bulunduğu çürükler için risk grubuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 6 ayda bir pedodont ile uygulanmalıdır.