Nöroloji – kader uzmanlığı

Nörolog olmak nasıl bir şey? Diğer insanların sağlığı için sorumluluk almak, reçetelerinizin sadece belirli bir hastanın geleceğine değil, aynı zamanda kişiliğine de bağlı olduğunu bilmek nasıl bir şeydir – hissetme, iletişim kurma, yaratma yeteneği? Zor kararlar vermek zorunda olan doktorlar insan kaderini belirleyen seçimleri nasıl yaparlar? Bu soruların cevapları nörolojik bilim verir – sinir sistemini inceleyen tıbbi bir iplikçik (yapıları, işlevleri ve bozukluklarının yanı sıra tüm organizma üzerindeki etkileri). Nöroloji adı, Yunanca “νφφφον” (sinir, nöron veya dize) ve “logia” (bilim) kelimelerinin bir kombinasyonudur. Söz konusu uzmanlık, sadece hastanın hayatı için değil, aynı zamanda nörolojinin tam bir özveri gerektirdiği doktor için de kaderseldir. Uygulaması, sinir sisteminin ve hastalık koşullarının sırlarına derin bir nüfuz etmeden, anatomi, fizyoloji, anjiyoloji, genetik, psikiyatri vb.

Nörologa ne zaman başvurulur?

Nörolojik muayeneye işaret eden karakteristik semptomlar vardır. En yaygın olanları şunlardır:

 • baş dönmesi, kulak çınlaması, yorgunluk;
 • konuşma bozukluğu, görmede keskin bir bozulma;
 • uykusuzluk, hafıza bozukluğu;
 • uzuvlarda uyuşma, kasılmalar, titreme, tikler;
 • kafadaki ve vücudun diğer bölgelerindeki ağrılar;
 • hareketlerin koordinasyonunu bozmuş;
 • bilinç kaybı,

Beyin travmasının doktor muayenesi için bir gösterge olduğu dikkate alınmalıdır, ancak bundan saatler sonra hasta tamamen sağlıklı hissedebilir. Nörologlar kararlıdır: bu tür travmaların sonuçları genellikle bir süre sonra ortaya çıkar ve ciddi komplikasyonlara yol açar. Ve daha fazlası – nörolojik şikayetler çoktur. Şartlı olarak, semptomların kendini gösterdiği durumlar üç gruba ayrılır: merkezi sinir sistemine zarar (serebral ve omurilik); periferik sinir sistemindeki bozukluklar(sinirler, sinir dolambaçlı ve ganglyonlar); hem merkezi hem de periferik sinir sistemleri dahil.

Nörolojik muayene nasıl yapılır?

Her şeyden önce, hasta kişi nöroloğa tüm şikayetlerini ve hangi koşullarda ortaya çıktığını bildirmelidir. Daha sonra doktor, motor aktivitesi çeşitli cihazlarla test edilen hastasının nörolojik durumunu belirler. Çok önemli olan hastanın yüzünün ve ellerinin durumunun değerlendirilmesidir, çünkü yüz asimetrisi ve uzuvların titremesi nörolojik bir sorunun sinyalleridir. Ağrıya, dokunmaya ve sıcaklık tahriş edicilere karşı refleksler ve hassasiyet de kontrol edilir. Semptomların analizi, sinir sisteminin hangi bölümünde bir ihlalin meydana geldiğini değerlendirmeye izin verir. Sorunun lokalizasyonu uygun tedavi için önemli bir durumdur. Bazı durumlarda, ileri tetkikler gereklidir.

Tanı testleri

Belirli bir hastalık durumunu netleştirmek ve tedavisini belirlemek için reçete edilirler. Ayrıca – kronik hastalığı olan hastaların izlenmesi ve izlenmesi için. Çoğu zaman gerçekleştirilirler:

 • BilgisayarlıTomografi (BT). Omurga, kafatası, beyin ve omuriliğin katmanlı görüntülerini sunar. Çeşitlerinden biri – bilgisayar-tomografik anjiyografi, serebral kan damarlarının durumunu ve iletkenliğini değerlendirmeye izin verir;
 • MRI. Bunun sayesinde, sinir liflerinin ve intervertebral disklerin ayrıntılı görüntülerinin yanı sıra beyin maddesinin durumu, yumuşak doku yapıları ve omurga bağları hakkında görselleştirilmiş bilgiler elde edilir;
 • Elektronevrografi (ENG). ENG aracılığıyla, sinir uyarılarının kaslara normal bir şekilde akıp akmadığı değerlendirilebilir;
 • Elektromiyografi (EMG). Kasın elektriksel aktivitesini ölçen;
 • Elektroensefalografi (EEG). Kafaya yerleştirilen elektrotlar tarafından gerçekleştirilir. Beynin elektriksel aktivitesini kaydeder;
 • Röntgen taraması. Kafatası ve kas-iskelet sistemi kemiklerinin durumu hakkında bilgi sunar;
 • Ultrason muayenesi. Büyük serebral damarlar ve dalları da dahil olmak üzere kan damarlarının fonksiyonel durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi edinir;
 • Laboratuvar testleri. Nörolojide, hastalığın tam bir resmini elde etmek için laboratuvar yöntemleri (örneğin, lumab sıvısının analizi, genetik testler vb.) kullanılır.

Yaygın nörolojik problemler

Doğum anından derin yaşlılık çağına kadar, insan vücudu stres, zararlı alışkanlıklar, yanlış beslenme, motor aktivite eksikliği, çevresel toksinler ve diğer faktörlerin etkisi altında çok sayıda olumsuz değişikliğe uğrar. Sinir sistemi tüm bunlara tepki verir ve tehlikeli etkileri telafi etmeye çalışır. Ancak olanakları sonsuz değildir ve aşırı yüklenme ile hastalıklar ortaya çıkar. İşte yaygın nörolojik sorunlardan bazıları:

 • Sinir sisteminin dejeneratif değişiklikleri (Alzheimer hastalığı, Peak hastalığı, Huntington hastalığı, Parkinson hastalığı, ilerleyici aşırı nükleer felç, osteokondroz, bel fıtığı);
 • enflamatuar hastalıklar (kene ensefalit, menenjit, çocuk felci, nörit, siyatik);
 • Vasküler nörolojik bozukluklar (migren, vejetatif-vasküler distoni, hemorajik ve iskemik inme, travmatik vasküler beyin hasarı, anevrizmalar);
 • Otoimmün hastalıklar (multipl skleroz, şiddetli psödooparalitik miyastenia gravis, Guillain-Barresendromu, myasthenia gravis);
 • Nevralji (kraniyal, omur, interkostal, köprücük kemiği-kaburga nevraljisi);
 • Nöbetler (epileptik, yüksek vücut sıcaklığında, vb.);
 • Omurga ve eklemlerdeki problemlerle bağlantılı olarak sinir hasarı (intervertebral disklerin fıtığı, omurga osteokondrozu, artrit).

İyileştirme yöntemleri

İlaç tedavisi, sinir sisteminin çeşitli hastalıklarında kullanılan çok sayıda ilacı içerir.

Bugün, diyetin yaygın nörolojik hastalıklara karşı koruyucu bir ajan olduğu varsayılıyor. Bir sorun durumunda, nörolog, bir beslenme uzmanı ile birlikte, nörolojik ve genel durumunu göz önünde bulundurarak her bir hasta için bireysel, karmaşık iyileşme ve iyileşme programları hazırlamalıdır.

Fizyoterapik prosedürler ve egzersizin çeşitli rehabilitasyon kompleksleri yaygın olarak uygulanmaktadır. Sinir iletiminin genel olarak güçlendirilmesi ve restorasyonu amaçlanmaktadır.

Terapötik masaj da kullanılırYumuşak dokuları uyarır ve vücut sıvılarının dolaşımını geri kazanmak ve hastanın motor yeteneklerini geliştirmek için manuel terapi.

Sözde dikkat osteopati – nörolojik bir problemin giderilmesinin özel manuel teknikler yardımıyla sağlanmış bir yöntemdir.

Refleksoloji vücudun aktif biyolojik noktalarını etkilemenin bir yoludur. Bu yaklaşım, insan organizmasının birbirine bağlı bir sistem olduğu ve alanlarından birlerindeki dengesizliğin diğer tüm vücut yapılarını etkilediği fikrine dayanmaktadır.

Kural olarak, nörolojik hastalıkların tedavisi uzun zaman alır ve sabır gerektirir. Bu nedenle, nörolojik hasta sıradan bir hasta değildir. Doktorun ortağı olur. Tabii ki, bu ortaklığın bir özgüllüğü vardır. Her iki tarafta da dikkatle sürdürülmesi, ustaca yürütülmesi gereken bir tür diyalogdur. En önemli şey, hastalığın tedavisi ne kadar erken başlarsa, o kadar hızlı sürüleceğini hatırlamaktır. Bu nedenle, sağlığınızı koruyun ve gerekirse bir nörologa danışmayı ertelemeyin.