Sayın Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, Çalışanlarımız, Çalışan Adaylarımız, İş Ortaklarımız, Potansiyel Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz DMAX Turizm Danışmanlık İnsan Kaynakları Ticaret Limited Şirketi(“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimiz açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Rıza vermeniz durumunda Sağlık Verileriniz
 • Uyruğunuz,
 • Seyahat Verileriniz,
 • Hizmet Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler,
 • Talep ve şikayetlerinizin çözümü için işlenen kişisel veriler.
 • Elektronik ticari ileti izni vermeniz halinde iletişim bilgileriniz pazarlama amacı ile,
 • Hizmet sırasında ürün kullanımlarınız sırasında ortaya çıkan kişisel veriler,
 • Müşteri formlarında yer alan bilgiler,
 • Müşteri memnuniyet anketlerini doldurmanız halinde, işbu anket üzerinde yer alan veriler,
 • Fuar ve kongre gibi organizasyonlarda Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz veriler,
 • Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde, burada paylaşmış olduğunuz veriler,

Tedarikçi, İş Ortakları Çalışanları Ve Yetkilileri Açısından;

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, TCKN),
 • İletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi),
 • Ürün veya Hizmet Satış Bilgileri (Satış bilgileri, Satış Tarihi, Zamanı, Ödeme Şekli, Kredi kartı ile ödeme olması halinde bilgileriniz kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.),
 • Faturada bulunmasını istemeniz haline (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • İmza Sirkülerinde yer alan bilgiler,
 • Sözleşmeler üzerinde yer alan bilgiler,
 • Kıymetli evrak üzerinde yer alan bilgiler,
 • Teminat mektupları üzerinde yer alan bilgiler,

Çalışan Adaylarımız

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, TCKN, Doğum Yeri, Tarihi),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Cinsiyet bilginiz,
 • Eğitim ve mesleki bilgileriniz,
 • Referanslara ilişkin bilgileriniz,
 • Başvuruda bizim sunmuş olduğunuz genel özgeçmişinize dair bilgiler,
 • Ehliyet durumunuz,
 • Görsel verileriniz,
 • Askerlik durumunuz,

Çalışanlarımız açısından

 • Kimlik Bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres),
 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),
 • Medeni halinize ilişkin veriniz,
 • Ehliyet durumunuz,
 • Sağlık Raporunuz,
 • Fotoğrafınız,
 • Özgeçmişiniz,
 • Askerlik durumunuz,
 • Adli sicil kaydınız,
 • Performans Durumunuz,
 • Alınan Eğitimleriniz,
 • Kanunen zorunlu olarak işlenmesi gereken bilgileriniz,
 • İş Sırasındaki Yönetim Hakkı Kapsamında İşlenen Şirket Yönetmelikleri ve Kanun kapsamında işlenen verileriniz,
 • Banka hesap bilgileriniz,
 • Hakkında Herhangi Bir Dava Olup Olmadığına Dair verileriniz,
 • İşyerine giriş çıkış kayıtlarınız,
 • İşyerinde kamera kayıtlarının alınması kapsamında alınan verileriniz,
 • Çalışmanız sırasında işverenin Yönetim hakkı kapsamında işlenen verileriniz,
 • Kullandığınız elektronik aletlerin takibi ve izlenmesi.
 • Eş ve çocuklarınız olması halinde bunlara ilişkin kimlik verileri (ad soyad, doğum tarihi, TCKN, Adres),

Ziyaretçilerimiz Açısından;

 • Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, İmza)
 • Görsel Verileriniz
 • Fiziksel Mekân Güvenliği

Projelerimize Katılımcılarımız Açısından;

 • Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad)
 • Görsel Verileriniz

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Genel Amaçlar Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, finansal, alışveriş bilgilerinizi,

Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, finansal, hizmet bilgileriniz,

Şirketimizin tabi olduğu ulusal ve uluslararası sertifika, yükümlülük süreçlerinin yönetilmesi amacı ile,

İşçi- İşveren İlişkisi Açısından Çalışanlar ile iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve gereğinin yerine getirilebilmesi, iş ilişkisinin ispatlanması,

Özlük dosyasının tutulması amacıyla,

Seyahat sigortalarının, uçak ve otel rezervasyonlarının yapılabilmesi, maaş banka hesaplarının açılabilmesi, zorunlu BES ödemeleri, sosyal güvenlik prim ödemelerinin yapılabilmesi,

İş ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile,

Firma kapsamında performans ölçümlerinizin yapılması, verimliliğin arttırılması amacı ile,

İSG ve Genel Sağlık Mevzuatından kaynaklanan sebeplerle eğitimlerin yapılması ve Mevzuattan kaynaklı sebeplerle ilgili kuruluşlara bilgi verilmesi amacı ile,

Kanundan dolayı sebeplerle beraber açık rızanıza dayanarak sağlık verileriniz,

Yurtdışı kaynaklı sistemlerin kullanılması sebebi ile açık rızanıza dayanarak yurtdışına aktarılması amacı ile,

Çalışanlarımızın görsel ve işitsel verilerini Şirketimizin kurumsal kimliğinin pazarlanması amacı ile,

Çalışanların seyahat süreçlerinin yönetilebilmesi amacı ile,

Çalışanların çalışma saatleri ile günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme saatlerinin tespiti, mesai devam durumlarının kontrolü, puantaj kayıtlarının denetlenebilmesi,

Çalışan teşviklerinden yararlanabilmek amacıyla,

 

Web Sitesi ve Sosyal Medya Araçları Üzerinden Web Sitesinde “Bize Ulaşın” kısmı ve ilgili Whatsapp web gibi uygulamalar vasıtası ile,

Sosyal Medya hesaplarımız vasıtası ile Direkt Mesaj veya benzeri özelliklerle tarafımıza ulaşmanız vasıtası ile,

Web Sitemizde bulunan Çerezler vasıtası ile “Çerez Politikası”na uygun olarak,

Verilen Hizmet Açısından Satış sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilgilerinizi kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerinizi,

Sağlık turizmi hizmeti sunmamızdan dolayı açık rızanıza binaen verilmiş olan sağlık verileriniz üzerinden sizin için en iyi hizmetin sağlanabilmesi,

Seyahat verileriniz alınarak Türkiye Cumhuriyetinde yasal yükümlülükler bakımından herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için,

Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi,

Fatura düzenlenmesini talep etmeniz halinde fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

Satış süreçlerini geliştirmek açısından fuarlar ve çeşitli mecralarda ürün satışını arttırma çalışmaları kapsamında kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

Ürünlere ilişkin girişlerinizin sağlanabilmesi, işlem güvenliğini ve buna ilişkin kayıtların tutulması, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacı ile kimlik verileriniz, talepleriniz ve dijital izleriniz,

Verdiğimiz hizmet kapsamında ürünlerin yönetimi ve danışmanlık ile aktardığınız müşterilerinize ait kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için yapılan işlemler kapsamında,

Talep ve şikayetlerinizin yönetimi kapsamında Şirket adına veya kişisel olarak yaptığınız taleplerin kaydının tutulması ve bu taleplerin çözümü kapsamında yapılan hizmetler için işlenen verileriniz,

Açık rıza vermeniz halinde, kişisel verilerinize elektronik ticari iletilerin gönderilmesi ve bu kapsamda pazarlama yapılabilmesi amacı ile,

Süreçlerimizin yönetimi amacı ile bilgilendirme yapılarken elde edilen çağrı merkezi kayıtları ile,

Ürün veya Hizmet Satın Alımlarımız Açısından Satın Alım sonrası operasyonel süreçlerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin bilgilerini kaydetmek amacıyla kimlik, iletişim bilgilerinizi,

Size ilişkin sistemimizde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesini sağlamak amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi

Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi,

Ziyaretleriniz açısından Fiziksel Mekan Güvenliğini sağlamak için şirket merkezimizde ziyaretçilerin görsel kayıtları,

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; işe alımlar ve iş alım sonrası iş sözleşmesi kurulması ile beraber, fiziki konumlarda görsel cihazlar ve fiziksel formlar ile, ürün satışları kapsamında hizmet satış sözleşmeleri, ürün satışına ilişkin talep formları, imza beyannameleri, vekaletnameler, kıymetli evraklar, faturalar, e-faturalar, müşteri memnuniyet anketleri, sosyal medya hesaplarımız üzerinden iletilen veriler, web sitemizde bulunan demo formları ve benzeri eklenen formlar vasıtaları ile işlenmektedir.

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

Verilen Hizmet ve Satış Süreçleri açısından Kanunun 5.maddesi gereğince;

“sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması hukuki sebebine” ve “ temel kişilik hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine” dayalı olarak işlemektedir.

 

Açık rıza vermeniz halinde ise elektronik ticari ileti gönderilmesi amacı ile işlenmektedir.

Web Sitesi ve Sosyal Medya Araçları ile “temel kişilik hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebepleri ile özel bazı durumlarda
Genel Amaçlarda “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine” dayanarak kişisel verileriniz işlenmektedir.
İşçi İşveren İlişkisi Açısından Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “Kanunlarda açıkça yazılı olması” ve “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebeplerine dayanarak bunlarla birlikte adli süreçlerin yönetimi kapsamında Şirket’in haklarının korunabilmesi adına işlenirken;

 

Çalışanların açık rıza vermesi halinde, sağlık verileri ve sosyal medya paylaşımları bakımından kişisel veri işlemesi yapılmaktadır.

Fiziksel Mekanlarda Güvenlik Kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İşlemekteyiz.

4.Kişisel Verileriniz Aktarılması

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurtiçinde yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya Kanun’un 9.maddesinde yer alan yurtdışına aktarım şartları yerine getirilerek yurtdışında yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere,
 • Hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacı iş ortağı konumunda bulunduğumuz tedarikçilerimiz veya iş ortağı olmasak bile ürün veya hizmet satın alımında bulunduğumuz tedarikçilerimiz ile,
 • Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile, Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıştığımız avukat, mali müşavir, iş güvenliği uzmanı v.b. hukuki kişiler ile,
 • İş ihtiyacı sebebiyle gerekli olduğu durumlarda ve işin gerektirdiği kadarıyla, etkinlik (fuar, konferans vb.) firmaları ile,
 • İş ihtiyacı gereği sağlık verileriniz dahil Açık rızanıza bağlı olarak iş yaptığımız sağlık kuruluşları ile,
 • Müşterilerimizin seyahat programlarını organize edebilmek için çalıştığımız konaklama tesisleri, turizm acentaları, seyahat için gerekli olan yardımcı tedarikçiler ile,
 • İş yapılan yurtdışında yer alan müşteriler ile iletişimlerin kurulması ve sözleşmelerin kurulması ve sözleşmenin yürütülmesi ve ifa edilebilmesi amacı ile çalışanlarımızın verileri Kanunun 9.maddesinde yer alan yurtdışına aktarım şartları yerine getirilerek, yurtdışında yer alan müşterilerimiz ile,
 • Çalışan teşviklerinden yararlanabilmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile,
 • Çalışanların sağlık taramasının yapılabilmesi amacı ile şirketin anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaktayız.

5.Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6. İletişim

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Şirket’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine [email protected] Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, Dmax Turizm'in __________________  Kep adresine veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)