Eğitim:

dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi İzmir’de

Adana’da ilk, orta ve orta öğretim

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı – plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığı

Mesleki deneyim:

Miş Devlet Hastanesi

Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi

2015’in şimdiye kadar özel hekim olarak çalıştı